Tarm Spejderne

Om spejderhuset

jub1-20120815_222945Spejderhuset udlejes / udlånes ikke  til andre end gruppens egne ledere / udvalgsmedlemmer eller til andre spejdergrupper!

Spejderhusenes historie:

Efter i nogle år at have holdt til først i Tarms tidligere fattiggård “Kokkenborg” og derefter i Chr.Søndermarks baglokale, fik spejderne overdraget den ældste skole i Tarm som spejderhus. Huset lå på Niels Chr. Bundgaards jord (på overgangen mellem Svinget og Foersumvej, hvor Egvad Plejehjem nu ligger).

Huset, der var over 100 år gammelt, skulle naturligvis istandsættes og males både ud- og indvendig. Huset skulle dog så vidt mulig bevare sin gamle skikkelse, så det kunne stå som et minde om gamle dage. Ved siden af huset byggede spejderne en vindmølle, der skulle levere strøm til belysning.
Gennem et stort arbejde fik man et herligt sted at samles.
Huset blev indviet den 27. september 1941.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet blev dog en kort glæde, da huset i 1943 blev beslaglagt af den tyske værnemagt. Spejdernes materialer, der lå på loftet, blev ødelagt. Tyskerne behandlede spejderhuset så dårligt, at det efter krigens afslutning måtte rives ned.
Spejderne forhandlede med Chr. Bundgaard om køb af grunden, hvor huset havde ligget, og man købte den 40 x 40 m store grund for 1700 kr.

Her opførte man 1949-50 “Taterhytten”. Ifølge en gammel forhandlingsprotokol (hvor man omtrent dag for dag kan følge byggeriet), kom huset og grunden til at stå spejderne i 6177 kr. Taterhytten blev indviet den 23. september 1950.

I 1968 måtte Taterhytten vige for bulldozerne. Egvad Kommune havde udset sig pladsen til et plejehjem!
I stedet fik KFUM-Spejderne og KFUK-spejderne i fællesskab overdraget en grund for enden af Drosselvej – tæt ved skov og sø – og her gik man så i gang med at opføre et nyt spejderhus. Dette hus er blevet det herligste sted for spejderaktiviteterne i Tarm.
Den 7. december 1969 blev det nye og nuværejub15-20120815_223911nde Spejderhus indviet. Spejderhuset er senere udvidet med en stor tilbygning.

jub23-20120815_224526