Tarm Spejderne

Praktisk

Pris:
Det koster 450 kr. pr. år at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring, når du er til spejder.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves årligt.

I forbindelse med lejre og weekendture vil der være yderligere udgifter.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Børneattester:
Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Håndtering af personoplysninger:
Information i henhold til den ny Databeskyttelsesforordning (GDPR, artikel 14), i krafttrådt 25-05-18.
Se vedhæftede dokument:
Håndtering af personoplysninger hos KFUM-Spejderne, Tarm Gruppe

Samværsregler – KFUM-Spejderne Tarm – af 27. november 2019.
Gennemgået og godkendt på grupperådsmøde 7. februar 2024.
Se vedhæftede dokument:
Samværsregler hos KFUM-Spejderne Tarm

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA